Έλεγχος ποιότητας

Με το νέο της στυλ, εξαιρετική ποιότητα, εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και εξαιρετική απόδοση, η Texpack έχει κερδίσει καλή φήμη στις εγχώριες και ξένες αγορές.123567890 Η καλή φήμη συνδέεται στενά με αυστηρές απαιτήσεις στον σχεδιασμό του προϊόντος, την επιλογή υλικών, την οργανωτική παραγωγή και τον έλεγχο της ποιότητας.


Ταυτόχρονα, έχουμε περάσει το σύστημα ποιότητας ISO901, το BSCI (Εμπορικό Πιστοποιητικό Κοινωνικού Προτύπου) και την πλέον επίσημη πιστοποίηση Oeko-tex (Sunflower).


Η Texpack ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων προϊόντων αφρού πολυουρεθάνης, όπως μαξιλάρια και μαξιλάρια για το χώρο αργής ανάκαμψης.Ειδικεύεται στην παραγωγή διαφόρων συσκευασιών στρωμάτων, οικιακών περιβλημάτων, περιβλημάτων, σακουλών για ψώνια, προστατευτικών περιβλημάτων, εργαλείων κ.λπ.Αυστηρός έλεγχος σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού στυλ, της πρώτης ύλης και της καινοτομίας των διεργασιών, της παραγωγής και της ποιότητας.


Στόχος μας είναι ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος στη διαδικασία παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία παραγωγής βρίσκεται σε ελεγχόμενη κατάσταση.123567890 Ανάλυση, διάγνωση και παρακολούθηση των τεχνικών λειτουργίας και των διαδικασιών παραγωγής που υιοθετούνται στις διαδικασίες παραγωγής, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος.


Περιεχόμενο ποιοτικού ελέγχου

 ·Έλεγχος υλικού, ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση.Πρέπει να προσδιορίζονται ο τύπος, ο αριθμός και οι απαιτήσεις των υλικών και των μερών που απαιτούνται στη διαδικασία παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των πρώτων υλών διεργασίας και να διατηρείται η καταλληλότητα και η καταλληλότητα των εν λόγω προϊόντων·προσδιορίζει τα υλικά που βρίσκονται στη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση και επικύρωση Η ιχνηλασιμότητα του καθεστώτος.123567890 Έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού.λαμβάνουν τις αντίστοιχες διατάξεις για εργαλεία εξοπλισμού, όργανα μέτρησης κ.λπ. που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά ποιότητας του προϊόντος, και ελέγχουν την ακρίβειά τους πριν από τη χρήση, αποθηκεύουν και προστατεύουν ευλόγως μεταξύ δύο χρήσεων, και ελέγχουν τακτικά και επαναβαθμολογούν·ανάπτυξη εξοπλισμού πρόληψης.Σχέδιο συντήρησης για τη διασφάλιση της ακρίβειας του εξοπλισμού και της παραγωγικής ικανότητας για τη διασφάλιση της συνεχούς παραγωγικής ικανότητας.123567890 Έλεγχος και διαχείριση βασικών διαδικασιών παραγωγής.Για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που είναι δύσκολο να μετρηθούν, ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συντήρηση του εξοπλισμού και τη λειτουργία


και ειδικές διαδικασίες για τον κύριο έλεγχο·έγκαιρη βελτίωση και διόρθωση των ελλείψεων στη διεργασία, στη διαδικασία παραγωγής, παρακολούθηση με την κατάλληλη συχνότητα 12346567890 Μέτρο, έλεγχος και επαλήθευση παραμέτρων διεργασιών για να διαπιστωθεί αν όλος ο εξοπλισμός και οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας του προϊόντος.123467890 Έλεγχος εγγράφων.Διασφάλιση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις σχεδιασμού της διαδικασίας και ότι τα έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία είναι έγκυρες εκδοχές.123567890 Έλεγχος μεταβολής της διαδικασίας.Διασφάλιση της ορθότητας της αλλαγής της διαδικασίας και της εφαρμογής της, σαφής προσδιορισμός των ευθυνών και των αδειών για την αλλαγή, αξιολόγηση του προϊόντος μετά την αλλαγή και επαλήθευση του αναμενόμενου αποτελέσματος της αλλαγής.123567890 Έλεγχος της κατάστασης επαλήθευσης.Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους για τον προσδιορισμό της κατάστασης επαλήθευσης της διεργασίας, τον προσδιορισμό των προϊόντων που δεν έχουν πιστοποιηθεί, χαρακτηρισθεί ή δεν έχουν πιστοποιηθεί, με την ταυτοποίηση, και τον προσδιορισμό της ευθύνης για την επαλήθευση με ταυτοποίηση.Έλεγχος μη συμμορφούμενων προϊόντων.Ανάπτυξη και εφαρμογή μη συμμορφούμενων διαδικασιών ελέγχου των προϊόντων, έγκαιρη αναγνώριση μη συμμορφούμενων προϊόντων, σαφή αναγνώριση και αποθήκευση μη συμμορφούμενων προϊόντων, καθορισμός των μεθόδων επεξεργασίας των μη συμμορφούμενων προϊόντων και παρακολούθηση τους ώστε να αποτρέπεται από τους πελάτες να λαμβάνουν μη συμμορφούμενα προϊόντα.123467890 Απρόσμενη χρήση μη συμμορφούμενων προϊόντων, για την αποφυγή περιττών δαπανών για περαιτέρω μεταποίηση μη συμμορφούμενων προϊόντων.

  • Μέθοδος ελέγχου 12346567890 Προετοιμασία και εφαρμογή ειδικών διαδικασιών ελέγχου ποιότητας·123567890 Ενίσχυση της επιθεώρησης και της εποπτείας·123467890 Συμπληρώστε λεπτομερώς τα αρχεία ποιότητας, διευκρινίστε τις ευθύνες και διασφαλίστε την ιχνηλασιμότητα.123467890 ελέγχει αυστηρά την επεξεργασία μη συμμορφούμενων προϊόντων·123567890 Ενίσχυση της συντήρησης του εξοπλισμού·

  • Χρησιμοποιείστε στατιστικές μεθόδους ελέγχου για τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής, όπως διαγράμματα ελέγχου, διαδικασίες στατιστικής δειγματοληψίας και προγράμματα.
Σχετικά με το TEXPACK Αφρός μνήμης
Συσκευασία &
τελευταία νέα
TAGS